20/01/2022 | Yazar: Ali Erol

Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef gösteren nefret medyasının Aralık ayı homofobi nöbetini Aydınlık ve Akit tuttu.

Aydınlık ve Akit homofobik hedef göstermede Aralık’ı atlamadı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerini tanımayan, eşit yurttaşlık hakkını inkâr yetmeyince yaftalayan, hedef gösteren, kriminalize eden, düşmanlaştıran, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemiyle nihayet “dış güçler” ve “terör” ile ilişkilendiren hükümet yanlısı ve de muhafazakâr medyanın karalama ve nefret kampanyalarıyla işleyen yayınlarını takip etmeye devam ediyoruz.

İçişleri Bakanlığına kayıtlı LGBTİ+ derneklerinin çalışmalarını sanki gizli saklı ve yasadışıymış gibi servis eden, LGBTİ+ toplumunu, kurumlarını ve doğrudan Kaos GL Derneği’ni de hedef gösteren karalama ve nefret yayınlarının Aralık 2021 listesinde Aydınlık ile Akit yer alıyor.

Anayasal güvenceyle kurulmuş LGBTİ+ derneklerine “iç düşman” muamelesi çeken muhafazakâr medya ile yarışan Aydınlık gazetesinin köşe yazarlarından Işıl Çetin, Aralık 2021’de tamamladığı “Çocuklarımız Hedefte” başlıklı “yazı dizisi”yle Kaos GL Derneğini, yayınlarını ve çalışmalarını doğrudan hedef aldı.

Kendisini “Eğitimci Yazar” olarak tanıtan ve aynı zamanda “Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi” olan Işıl Çetin’in, beş bölümlük “Çocuklarımız Hedefte” yazı dizisinin dördüncü bölümündeki hedefi Kaos GL Derneği ve yayınları oldu: “Ülkemizde toplumsal cinsiyet ideolojisi manifestosunun uygulanması için LGBTİ örgütleri başı çekmekte. Bunun yanında bazı vakıflar, meslek odaları, üniversiteler hatta eğitim sendikaları da bu görevi LGBTİ örgütleriyle birlikte yürütmekte. Bunlardan KAOS GL’nin yayınladığı bir kılavuz, “LGBTİ ÖĞRENCİLERİ, AİLE VE OKUL KISKACINA KARŞI NASIL KORUNMALI?” başlığıyla dikkat çekiyor. Başlıktan da anlayacağımız üzere niyetleri, çocukların cinsiyet tercihlerinin olabileceği savsatası üzerinden öğretmenlerden ve ailelerinden uzaklaştırmak.”

Anayasal güvenceyle kurulmuş LGBTİ+ derneklerini hem Anayasal haklar hem Dernekler Kanunu kapsamında çalıştıkları halde hedef gösteren muhafazakâr medya ile yarışan Aydınlık gazetesinin köşe yazarlarından Işıl Çetin, “Çocuklarımız Hedefte” dizisinin başında, haklar ve özgürlükler mücadelesini, ulus-devletlere yönelik “emperyalizmin araçları ve ajanları” olarak gördüğünü beyan etmişti: “Tüm insanlığa mal olmuş demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi kavramlar parçalama ve bölmenin silahı haline getirildi. Bizde de kadın hakları, çocuk hakları, doğa sevgisi, hayvan hakları gibi toplumsal yükselişi sağlayan veya toplumun vicdanı olan her köşe başını tutmuş durumda olmaları emperyalist hedeflerin birer parçası.”

Aydınlık’ın “Eğitimci Yazar”ı, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği terimlerini “uydurma” olarak nitelerken, gene aynı yaftalamadan payını alan toplumsal cinsiyetin hedefinin “cinsiyetsizleştirme” olduğunu söylüyor ve hepsini dön başa “Emperyalizmin makyajlı terimleri” bulamacına katıyor.

Aydınlık yazarı karalama, hedef gösterme ve düşmanlaştırma politikasıyla nihayet varacağı yere varıyor: “Toplumsal cinsiyet ideolojisinin ülkemizdeki savunucularının HDPPKK ve LGBTİ örgütleri olmasının ve bu grupların eylem birlikteliğinin altında yatan gerçek de bu. Diğer bir ortak noktaları da bu teorinin bir ABD projesi olması.”

Aydınlık’ın “Eğitimci yazar”ı, “çocuk LGBTİ diye bir tanım bilimin kendisine aykırı ve çocuğa baskılanan bir durumdur” buyurduktan sonra, “tehlike”nin farkında mısınız diyerek devam ediyor: “Toplumsal cinsiyet kavramı Batı’nın çocuklarımızı kimliksizleştirme, aileyi yok etme, devletsizleştirme ve bir parçalama programıdır. İstanbul sözleşmesi işte bu ideolojik saldırının sadece el kitabıydı. Sözleşmeden çıkmış olmamız önümüzde duran tehlikelerin yok olduğu anlamını taşımıyor. Sözleşme buz dağının sadece görünen yüzüydü. Toplumsal cinsiyet ideolojisi, hala henüz yok etmediğimiz bir saldırı alanı ve mücadele etmemiz gereken bir mevzi olarak duruyor. Bu ideolojik saldırı eğitim alanında büyük tehlikeler barındırıyor. Bütün bu safsataların müfredatlarda, eğitim dilinde, çocuk kitaplarında işlenmesi talebi gün be gün artarak programlanıyor.”

Toplumsal cinsiyet eşitliğini “ideoloji” olarak yaftalayan “Eğitimci Yazar” Işıl Çetin, gene “Batı” nakaratlarının ardından haklar ve özgürlükler mücadelesi alanındaki gerçeklikle bağını iyice koparıyor: “Batı, bu ideolojiyi hayata geçirmek için dünya çapında ağlar, vakıflar ve örgütler kurarak, var olan birliklerini kullanarak ülkemizde kurduğu ve fonladığı örgütler aracılığıyla devlet organlarını, eğitim sistemini, medyayı, aile yapısını ve hatta öğretmenlerimizi şekillendirme projesini adım adım yürütüyor. Ülkemizde kurdurduğu ve fonladığı LGBTQ örgütleriyle, sözde çocuk ve kadın hakları dernekleriyle, sendikalar aracılığı ile de içerden baskı yöntemini uyguluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında gerçekleşen bu taleplerde ısrarcı olanlar arasında eğitim sendikaları da mevcut. Örneğin Eğitim Sen Genel Merkezi toplumsal cinsiyet eşitliğine yer verilmeyen 2019-2020 Rehberlik Programından rahatsız olarak yürütmeyi durdurma istemli dava açmıştı. Aynı konuda daha önceki yıllarda birçok basın açıklaması ve etkinlik yapan bu sendikanın, 2010 yılındaki kurultay kararlarında bile toplumsal cinsiyet eşitliğini savunduğunu görmek mümkün.”

Kaos GL Derneği’nin Türkçeye çevirip yayınladığı “Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi ve Cinsiyet Özellikleri ile İlişkili Olarak Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Uygulanmasına Dair Yogyakarta İlkeleri”ni mahkum eden “Eğitimci Yazar” Işıl Çetin, nihayet doğrudan Kaos GL’ye geliyor.

Kaos GL Derneği’nin, LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için yayınladığı “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” kılavuzunu yazı dizisine taşıyan Aydınlık yazarı, “Kaos GL, bu kılavuzla müfredatımızın toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde değiştirilmesini, öğretmenlerin bu bakış açısıyla şekillendirilmesini ve velilerin de bu çerçevede bilgilendirilmelerini amaçlıyor ve şu tavsiyelerde bulunuyor” diyor ve kılavuzdan yaptığı uzunca alıntıyla köşesini dolduruyor:

“Bu kılavuz ne yazık ki bazı özel okullarda eğitim sendikaları, öğretmen ve aktivistler aracılığıyla çocuklarımıza ve velilerimize aktarılıyor” derken, Aydınlık yazarı, ayrımcı dil ve nefret söylemiyle bu kez hedefine eğitim sendikalarıyla devam ediyor: “Eğitim Sen geçen yıllarda kurduğu LGBTİ komisyonlarıyla, Kaos GL ile birlikte ortak çalışma kararı aldı ve “LGBTİ ÇOCUKLAR İÇİN NE YAPMALI? başlıklı ortak bültenleri bile var. Bu sendika, sapkın beyinlerin çocuklarımızı cinsel meta olarak gördüğü, istismar görüntülerine tanık olduğumuz yürüyüşlerden bildiğimiz, Onur Haftasını kutlayarak desteğini sürdürüyor. Türk Tabipler Birliği de “Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin” bir sayısında  “sendikal hareket içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele politikaları ve stratejileri üzerine” Eğitim Sen Genel Merkezi Kadın Sekreteri, Eğitim Sen LGBTİ Komisyonu, KESK Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkez Kadın Sekreteri, Bağımsız Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (Evid-Sen) Genel Başkanı, Türk-İş Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu üyesi, DİSK Basın-İş Genel Sekreteri, Kaos GL Sendika Çalışma Grubu üyesi ve Kaos GL Eğitim Grubu üyesinden oluşan sendika ve dernek temsilcilerinin ortak görüşlerine yer vererek desteğini sunuyor. Toplumsal cinsiyet ideolojisini yaymaya çalışanlar bu kadarla bitmiyor. Geçen Haziran ayında, Soros’a ait Açık Toplum Vakfının Türkiye temsilciliğini yürüten Osman Kavala’ nın mütevelli heyetinde olduğu Tarih Vakfı, Onur Haftasında cinsel kimlik ve cinsel yönelimler üzerine “Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi” açıklıyor. Bu bilgiye de yine Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen LGBTİ örgütlerinin internet sitesinden ulaşıyoruz.”

Kendisini “Eğitimci Yazar” olarak tanıtan Aydınlık yazarı Işıl Çetin’in, “sapkın beyinler” ifadesiyle sarf ettiği nefret söylemiyle Kaos GL Derneği ve yayınlarını hedef aldığı yayını kendisinden önce Akit gazetesi ve yazarlarının yaptığını hatırlayalım: “Yeni Akit Nefretinin Hedefinde Kaos GL ve Öğretmenler Var”, “KAOS GL adlı sapkın dernek, ‘LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?’ adlı bir kılavuz hazırladı”, “Akit, ettiği hakaret ve küfürlerin hukuken yanına kâr kalmasının rahatlığıyla açıkça hedef gösteriyor”

Akit, doğrudan hedef gösteren nefret yayınında Aralık ayını da atlamadı

Nefret söylemini doğrudan üreten, yayan, okurlarıyla takipçilerini teşvik eden Akit, Kaos GL Derneği’ni hedef gösteren nefret medyasının başını çekiyor.

Akit, nefret yayınıyla LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösteren, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran homofobik nefret söylemlerine katılmaları yönünde kamu ve siyaset temsilcilerini kışkırtarak devlet destekli kurumsal homofobik nefrete de aracılık ediyor.

LGBTİ+ toplumu ve kurumlarını düşmanlaştıran, manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonlarıyla hak savunucularına, LGBTİ+’lara ve örgütlerine doğrudan saldıran nefret medyasının başını çeken Akit, hakaret ve hedef göstermelerine Kasım ayının ardından 2021’in son ayı Aralık’ta da ihmal etmedi.

İzmir’de 2021’in son ayında dört seks işçisi trans kadına yönelik üç ayrı nefret saldırısına karşı LGBTİ+ derneklerinin 17 Aralık’ta, İzmir Barosu’nda yaptıkları ortak basın açıklamasını alan Akit’in, okurlarını nefret söylemine teşvik etmek için tercih ettiği başlık, “İzmir Barosu sapkınlara kucak açtı! Yurt dışından fonlanan derneklerden ortak basın toplantısı” oldu.

Akit, “Yurt dışından fonlanan; Özgür Renkler, Genç LGBTİ+, Pembe Hayat ve Kaos GL, İzmir Barosu'nda "sapkınlık için dayanışma" çağrısı yaptı” diye devam ederken, LGBTİ+ örgütlerini hedef gösterdiği nefret yayınında Bursa Özgür Renkler ile Kaos GL Derneği’ni öne çıkardı.

Ortak açıklama yapan LGBTİ+ örgütleriyle birlikte Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alan Akit, “Eşcinsel sapkınlar”, “Sapkınlıkta direniyorlar!”, “sapkınlıkta direnen eşcinseller” gibi nefret ifadelerinin ardından ortak basın açıklamasını okuyan temsilciyi de “Eşcinsel sapkın” nefret söylemiyle doğrudan adıyla hedef gösterdi.

Akit’in nefrete teşvik ettiği okur ve takipçilerinden “yorum” adı altında gelen cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemleri ise şöyle aktı: “şaşırdıkmı hayır sadece izmir barosu değil ankarayıda i....ler doldurdu”, “Pis lgbti”, “solcuyuz halkçıyız diye yola çıktılar, halkı kurtaracaz dediler, yolları sonunda kurtulaşa çıktı..amma beyoglu kurtuluşa!!!!!!”, “inanan insanlarin izmiri terk etmeleri lazim tas yagacak yakinda”, “İzmirdeki barodan ne beklenmeli zaten bütün totoş lar otaya toplanmış”, “Baro, artık sapiklasti. vatan hainliğine doğru ilerliyor.”, “Alın size demokrasi. Kudurmuş domuzlar at oynatıyor Müslüman Türkiye'de”, “Biz adalet dağıtacak hukukçular yetiştirmemişiz,şeytan elemanları yetiştirmişiz.Rabbim bunu tersine çevirsin İnşallah.”, “Gazap yakındır..”, “Haram belli helal belli arkasına avukatları alan Lut kavmi fiilini işleyen güruh her şekilde helak olacak”, “Çocuklarımıza sulanan (lgbt + daki + çocukları temsil ediyor) pislik hayvandan aşağı bir topluluk Lut kavminin fiilini destekleyip islam dairesinde olduğunu sanan cehalet”

***

2020 boyunca LGBTİ+ toplumu ve kurumlarına yönelik ayrımcı dil ve nefret söylemiyle yetinmeyen hükümet yanlısı ve muhafazakâr medya, düşmanlaştırdığı Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef gösterdiği yayınlara 2021’in Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında da devam etti.


Etiketler: medya
İstihdam